ผังการทดสอบ (Test Blueprint) สำหรับการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (ฉบับผ่านการเห็นชอบงจากคณะอนุกรรมการ)

เผยแพร่เมื่อ 17 ตุลาคม 2563 35 Share

ร่วมแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าบรรจุเป็นข้าราชการครู

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าบรรจุเป็นข้าราชการครู

เผยแพร่เมื่อ 8 ตุลาคม 2563 40 Share


หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา

เผยแพร่เมื่อ 15 กันยายน 2563 148 Share

กิจกรรมหอพักนักศึกษาทุนครูรัก(ษ์)ถิ่น

เผยแพร่เมื่อ 1 กันยายน 2563 119 Share

โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2564

โครงการ / กิจกรรม พัฒนานักศึกษาโปรแกรมวิชาการประถมศึกษา ปีงบประมาณ 2564

เผยแพร่เมื่อ 31 สิงหาคม 2563 112 Share

การสำรวจแหล่งเรียนรู้วิถีชุมชนท้องถิ่น

แบบสำรวจแหล่งเรียนรู้ในชุมชนท้องถิ่นนี้จัดทำขึ้นสำหรับนักศึกษานักศึกษาโปรแกรมวิชาการประถมศึกษา ปีการศึกษา 2563 ลงพื้นที่สำรวจแหล่งเรียนรู้ในชุมชนท้องถิ่นของนักศึกษา โดยแบ่งแหล่งเรียนรู้ออกเป็น 4 ประเภท คือ

เผยแพร่เมื่อ 24 กรกฎาคม 2563 438 Share

มีต่อ

ผลงานนักเขียนนามปากกา ..นาจาตะวัน..

ร่วมชมผลงาน "Only Love รัก(ไม่)ร้าย" นักเขียน นามปากา "นาจาตะวัน"
...โดยนาวสาวจารุวรรณ ถาวร นักศึกษาการประถมศึกษาชั้นปีที่ 4 
  

เผยแพร่เมื่อ 14 พฤศจิกายน 2562 859 Share

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า การประถมศึกษา รหัส 57 ได้รับการบรรจุแต่งตั้งครูผู้ช่วย (โครงการครูคืนถิ่น) ปี 62 จำนวน 8 คน

โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า การประถมศึกษา รหัส 57 ได้รับการบรรจุแต่งตั้งครูผู้ช่วยใน (โครงการครูคืนถิ่น) ปี 62 จำนวน 8 คนดังมีรายชื่อต่อไปนี้

เผยแพร่เมื่อ 6 ตุลาคม 2562 1 934 Share

นักศึกษาดีเด่นด้านศิลปะและวัฒนธรรม โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

นักศึกษาดีเด่นด้านศิลปะและวัฒนธรรม นางสาวนากิษะ วันคำ (ไอโก๊ะ) นักศึกษา ชั้นปีที่ 1 รหัส 60 โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
e-Portfolio : https://sites.google.com/view/601121716/

เผยแพร่เมื่อ 24 มกราคม 2561 1 1,837 Share

รางวัลสาวงามปีการศึกษา 2560

รางวัลสาวงามปีการศึกษา 2560 นางสาวณัฐธมลวรรณ ธัญญวิรุฬห์
(น้องใบเตย) นักศึกษาการประถมศึกษา ชั้นปีที่ 1 รหัส 60 

เผยแพร่เมื่อ 15 ธันวาคม 2560 1 1,589 Share

ประกวดแข่งขันการประกวดมารยาทไทย ประจำปี 2560

รางวัลชมเชย อันดับ 2 ประกวดแข่งขันการประกวดมารยาทไทย ประจำปี 2560

เผยแพร่เมื่อ 14 พฤศจิกายน 2560 1 1,522 Share

ยินดีกับนักศึกษาการประถมศึกษา รหัส 55 กับตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำปีการศึกษา 2560

               นักศึกษาโปรแกรมวิชาการประถมศึกษา รหัส 55 สำเร็จการศึกษาเมื่อปีการศึกษา 2559 และได้เข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจะและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2560 โดยมีรายชื่อและบรรจุในสถานศึกษาดังรายละเอียดต่อไปนี้

เผยแพร่เมื่อ 7 ตุลาคม 2560 0 2,672 Share

มีต่อ

เชิญส่งผลงานประกวดหนังสั้น

ประกวดหนังเพื่อสร้างสรรค์สังคม ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

ดูรายละเอียด

เผยแพร่เมื่อ 30 กันยายน 2560 0 2,151 Share

ประกวดวาดภาพการ์ตูนบนเสื่อน้ำมัน ครั้งที่ 1/2560 ชิงเงินรางวัล 43,000

ประกวดวาดภาพการ์ตูนบนเสื่อน้ำมัน ครั้งที่ 1/2560
ชิงเงินรางวัล 43,000

รายละเอียด

เผยแพร่เมื่อ 30 กันยายน 2560 0 2,652 Share

ประกวดออกแบบโปสเตอร์ หรือ คลิปวีดีโอ หัวข้อ

ประกวดออกแบบโปสเตอร์ หรือ คลิปวีดีโอ หัวข้อ "cyber security" ชิงทุนการศึกษา 100,000

รายละเอียด

เผยแพร่เมื่อ 30 กันยายน 2560 0 1,934 Share

มีต่อ

[20/08/60] ภาพถ่ายตัวแทนนายแบบและนางแบบนักศึกษาโปรแกรมวิชาการประถมศึกษา เพื่องานประชาสัมพันธ์โปรแกรมวิชาฯ ณ ห้องปฏิบัติการสตูดิโอ ชั้น 4 อาคารนวัตกรรมการศึกษา

เผยแพร่เมื่อ 17 เมษายน 2563 569 Share


[25/04/62] แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการ และการพัฒนานักศึกษา สาขาวิชาการประถมศึกษา ม.ราชภัฏเชียงใหม่ และ ม.ราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 17 เมษายน 2563 516 Share


[23/01/62] โครงการบูรณาการเรียนรู้วิถีชุมชนบนโลกออนไลน์กับมัคคุเทศก์น้อยหัวใจไอที ณ โรงเรียนบ้านสักงามประชาสรรค์ จ.กำแพงเพชร ครั้งที่ 1

เผยแพร่เมื่อ 17 เมษายน 2563 619 Share


[30/08/60] นักศึกษาโปรแกรมวิชาการประถมศึกษา ชั้นปีที่ 4 รหัส 57 ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม จังหวัดพิษณุโลก
เผยแพร่เมื่อ 7 ตุลาคม 2560 1 1,835 Share


มีต่อ

โครงสร้างการบริหารงานโปรแกรมวิชา

โครงสร้างการบริหารงานโปรแกรมวิชาการประถมศึกษา

เผยแพร่เมื่อ 1 พฤศจิกายน 2560 3,879 Share

โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2561

โครงการ / กิจกรรม พัฒนานักศึกษาโปรแกรมวิชาการประถมศึกษา ปีงบประมาณ 2561

เผยแพร่เมื่อ 1 พฤศจิกายน 2560 2,520 Share

contact us

ติดต่อประสานงาน

เผยแพร่เมื่อ 1 พฤศจิกายน 2560 2,031 Share

มีต่อ

โครงการพัฒนาครู รร.ตชด.ฯ

โครงการพัฒนาครู รร.ตชด.ฯ

แหล่งสนับสนุนการเรียนรู้

แหล่งสนับสนุนการเรียนรู้

กำหนดการ โครงการ/กิจกรรมพัฒนานักศึกษา

กำหนดการ โครงการ/กิจกรรมพัฒนานักศึกษา

โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 1

โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 1

ปฏิทินกิจกรรม

ปฏิทินกิจกรรม

แบบสำรวจสารสนเทศภาวะการมีงานทำศิษย์เก่า

แบบสำรวจสารสนเทศภาวะการมีงานทำศิษย์เก่า

ค้นหาข้อมูลใน โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์