ประกาศ! ผลการคัดเลือกโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
เรื่อง รายชื่อนักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2563

เผยแพร่เมื่อ 7 มกราคม 2563 1,367

โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2563

โครงการ / กิจกรรม พัฒนานักศึกษาโปรแกรมวิชาการประถมศึกษา ปีงบประมาณ 2563

เผยแพร่เมื่อ 18 ธันวาคม 2562 91

ประกาศ! ผลการคัดกรองนักเรียน เข้าร่วมโครงการการสร้างโอกาสทางศึกษาสำหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลเป็นครูรุ่นใหม่ โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น ระยะที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
เรื่อง ผลการคัดกรองนักเรียน เข้าร่วมโครงการการสร้างโอกาสทางศึกษาสำหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลเป็นครูรุ่นใหม่ โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น ระยะที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563

เผยแพร่เมื่อ 8 ธันวาคม 2562 357

ด่วน! รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 เข้าร่วมโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 25 ตุลาคม 2562
....สาขาวิชาการประถมศึกษา หลักสูตร 4 ปี
....มีทุนสนับสนุนตลอดหลักสูตร
....สำเร็จการศึกษาแล้วบรรจุข้าราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย

เผยแพร่เมื่อ 1 ตุลาคม 2562 2 610

มีต่อ

ผลงานนักเขียนนามปากกา ..นาจาตะวัน..

ร่วมชมผลงาน "Only Love รัก(ไม่)ร้าย" นักเขียน นามปากา "นาจาตะวัน"
...โดยนาวสาวจารุวรรณ ถาวร นักศึกษาการประถมศึกษาชั้นปีที่ 4 
  

เผยแพร่เมื่อ 14 พฤศจิกายน 2562 47

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า การประถมศึกษา รหัส 57 ได้รับการบรรจุแต่งตั้งครูผู้ช่วย (โครงการครูคืนถิ่น) ปี 62 จำนวน 8 คน

โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า การประถมศึกษา รหัส 57 ได้รับการบรรจุแต่งตั้งครูผู้ช่วยใน (โครงการครูคืนถิ่น) ปี 62 จำนวน 8 คนดังมีรายชื่อต่อไปนี้

เผยแพร่เมื่อ 6 ตุลาคม 2562 1 100

นักศึกษาดีเด่นด้านศิลปะและวัฒนธรรม โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

นักศึกษาดีเด่นด้านศิลปะและวัฒนธรรม นางสาวนากิษะ วันคำ (ไอโก๊ะ) นักศึกษา ชั้นปีที่ 1 รหัส 60 โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
e-Portfolio : https://sites.google.com/view/601121716/

เผยแพร่เมื่อ 24 มกราคม 2561 1 423

รางวัลสาวงามปีการศึกษา 2560

รางวัลสาวงามปีการศึกษา 2560 นางสาวณัฐธมลวรรณ ธัญญวิรุฬห์
(น้องใบเตย) นักศึกษาการประถมศึกษา ชั้นปีที่ 1 รหัส 60 

เผยแพร่เมื่อ 15 ธันวาคม 2560 1 356

มีต่อ

เชิญส่งผลงานประกวดหนังสั้น

ประกวดหนังเพื่อสร้างสรรค์สังคม ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

ดูรายละเอียด

เผยแพร่เมื่อ 30 กันยายน 2560 0 987

ประกวดวาดภาพการ์ตูนบนเสื่อน้ำมัน ครั้งที่ 1/2560 ชิงเงินรางวัล 43,000

ประกวดวาดภาพการ์ตูนบนเสื่อน้ำมัน ครั้งที่ 1/2560
ชิงเงินรางวัล 43,000

รายละเอียด

เผยแพร่เมื่อ 30 กันยายน 2560 0 1,293

ประกวดออกแบบโปสเตอร์ หรือ คลิปวีดีโอ หัวข้อ

ประกวดออกแบบโปสเตอร์ หรือ คลิปวีดีโอ หัวข้อ "cyber security" ชิงทุนการศึกษา 100,000

รายละเอียด

เผยแพร่เมื่อ 30 กันยายน 2560 0 983

มีต่อ

เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักศึกษาและผู้ใช้บริการ โปรแกรมวิชาการประถมศึกษาจึงได้ จัดระบบการให้ยืมคืนอุปกรณ์ ห้องปฏิบัติการ รวมถึงแหล่งข้อมูลที่จะสามารถให้นักศึกษาได้มาใช้บริการเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีการศึกษาเผยแพร่เมื่อ 7 ตุลาคม 2560 0 652

มีต่อ

โครงสร้างการบริหารงานโปรแกรมวิชา

โครงสร้างการบริหารงานโปรแกรมวิชาการประถมศึกษา

เผยแพร่เมื่อ 1 พฤศจิกายน 2560 2,491

โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2561

โครงการ / กิจกรรม พัฒนานักศึกษาโปรแกรมวิชาการประถมศึกษา ปีงบประมาณ 2561

เผยแพร่เมื่อ 1 พฤศจิกายน 2560 1,049

contact us

ติดต่อประสานงาน

เผยแพร่เมื่อ 1 พฤศจิกายน 2560 632

มีต่อ

กำหนดสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

กำหนดสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

กำหนดการ งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

กำหนดการ งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ สัปดาห์ที่ 2 ของเดือนตุลาคม 2562 เวลา 17.00-20.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มรภ.กพ.

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ สัปดาห์ที่ 2 ของเดือนตุลาคม 2562 เวลา 17.00-20.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มรภ.กพ.

Facebook Twitter Google Plus LINE Linkedin

ค้นหาข้อมูลใน โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์

ประธานสาขา

สายตรงประธานโปรแกรมวิชา

ปฏิทินกิจกรรม

แหล่งสนับสนุนการเรียนรู้

ประกันคุณภาพ

แสดงความคิดเห็น

โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์