โครงการพัฒนาการทำงานร่วมกับแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพและครูพี่เลี้ยง นักศึกษาทุนครูรัก(ษ์)ถิ่น 63

...เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมพัฒนานักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา

เผยแพร่เมื่อ 25 กุมภาพันธ์ 2564 279 SHARE

การประถมศึกษารับมอบคอมพิวเตอร์แบบพกพาจากกองทุนเพื่อการศึกษา กสศ. จำนวน 32 เครื่อง สำหรับนักศึกษาโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 1 รหัส 63

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2564 โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้รับมอบคอมพิวเตอร์แบบพกพา พร้อมเครื่องพิมพ์ และลิขสิทธิ์ไมโครซอฟท์ 2019

เผยแพร่เมื่อ 5 กุมภาพันธ์ 2564 36 SHARE

ผังการทดสอบ (Test Blueprint) สำหรับการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (ฉบับผ่านการเห็นชอบงจากคณะอนุกรรมการ)

เผยแพร่เมื่อ 2 กุมภาพันธ์ 2564 1,429 SHARE

เชิญชวนว่าที่คุณครูประถมศึกษา ติดอาวุธปลายนวม " หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน" ฟรี!

โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา เชิญชวนนักศึกษาโปรแกรมวิชาการประถมศึกษามีอาวุธคู่กายสำหรับว่าที่ครูประถมศึกษา คือ "หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน" 2551 และ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 

เผยแพร่เมื่อ 19 มกราคม 2564 103 SHARE

แสดงความยินดีกับบัณฑิตการประถมศึกษา รหัส 55

พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพขร ประจำปี 2563 โดยการรับชมภาพสดจากหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ ณ มหาวิทยลัยราชภัฏเชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ 19 ธันวาคม 2563 95 SHARE

จากรุ่นน้องถึงรุ่นพี่.. ดอกสักทองช่อที่ 1 | การประถมศึกษา

เผยแพร่เมื่อ 19 ธันวาคม 2563 87 SHARE

มีต่อ

ผลงานนักเขียนนามปากกา ..นาจาตะวัน..

ร่วมชมผลงาน "Only Love รัก(ไม่)ร้าย" นักเขียน นามปากา "นาจาตะวัน"
...โดยนาวสาวจารุวรรณ ถาวร นักศึกษาการประถมศึกษาชั้นปีที่ 4 
  

เผยแพร่เมื่อ 14 พฤศจิกายน 2562 1,226 SHARE

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า การประถมศึกษา รหัส 57 ได้รับการบรรจุแต่งตั้งครูผู้ช่วย (โครงการครูคืนถิ่น) ปี 62 จำนวน 8 คน

โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า การประถมศึกษา รหัส 57 ได้รับการบรรจุแต่งตั้งครูผู้ช่วยใน (โครงการครูคืนถิ่น) ปี 62 จำนวน 8 คนดังมีรายชื่อต่อไปนี้

เผยแพร่เมื่อ 6 ตุลาคม 2562 1 1,398 SHARE

นักศึกษาดีเด่นด้านศิลปะและวัฒนธรรม โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

นักศึกษาดีเด่นด้านศิลปะและวัฒนธรรม นางสาวนากิษะ วันคำ (ไอโก๊ะ) นักศึกษา ชั้นปีที่ 1 รหัส 60 โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
e-Portfolio : https://sites.google.com/view/601121716/

เผยแพร่เมื่อ 24 มกราคม 2561 1 2,480 SHARE

รางวัลสาวงามปีการศึกษา 2560

รางวัลสาวงามปีการศึกษา 2560 นางสาวณัฐธมลวรรณ ธัญญวิรุฬห์
(น้องใบเตย) นักศึกษาการประถมศึกษา ชั้นปีที่ 1 รหัส 60 

เผยแพร่เมื่อ 15 ธันวาคม 2560 1 2,287 SHARE

ประกวดแข่งขันการประกวดมารยาทไทย ประจำปี 2560

รางวัลชมเชย อันดับ 2 ประกวดแข่งขันการประกวดมารยาทไทย ประจำปี 2560

เผยแพร่เมื่อ 14 พฤศจิกายน 2560 1 2,144 SHARE

ยินดีกับนักศึกษาการประถมศึกษา รหัส 55 กับตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำปีการศึกษา 2560

               นักศึกษาโปรแกรมวิชาการประถมศึกษา รหัส 55 สำเร็จการศึกษาเมื่อปีการศึกษา 2559 และได้เข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจะและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2560 โดยมีรายชื่อและบรรจุในสถานศึกษาดังรายละเอียดต่อไปนี้

เผยแพร่เมื่อ 7 ตุลาคม 2560 0 3,445 SHARE

มีต่อ

เชิญส่งผลงานประกวดหนังสั้น

ประกวดหนังเพื่อสร้างสรรค์สังคม ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

ดูรายละเอียด

เผยแพร่เมื่อ 30 กันยายน 2560 0 2,741 SHARE

ประกวดวาดภาพการ์ตูนบนเสื่อน้ำมัน ครั้งที่ 1/2560 ชิงเงินรางวัล 43,000

ประกวดวาดภาพการ์ตูนบนเสื่อน้ำมัน ครั้งที่ 1/2560
ชิงเงินรางวัล 43,000

รายละเอียด

เผยแพร่เมื่อ 30 กันยายน 2560 0 3,304 SHARE

ประกวดออกแบบโปสเตอร์ หรือ คลิปวีดีโอ หัวข้อ

ประกวดออกแบบโปสเตอร์ หรือ คลิปวีดีโอ หัวข้อ "cyber security" ชิงทุนการศึกษา 100,000

รายละเอียด

เผยแพร่เมื่อ 30 กันยายน 2560 0 2,480 SHARE

มีต่อ

[20/08/60] ภาพถ่ายตัวแทนนายแบบและนางแบบนักศึกษาโปรแกรมวิชาการประถมศึกษา เพื่องานประชาสัมพันธ์โปรแกรมวิชาฯ ณ ห้องปฏิบัติการสตูดิโอ ชั้น 4 อาคารนวัตกรรมการศึกษา

เผยแพร่เมื่อ 17 เมษายน 2563 929 SHARE


[25/04/62] แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการ และการพัฒนานักศึกษา สาขาวิชาการประถมศึกษา ม.ราชภัฏเชียงใหม่ และ ม.ราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 17 เมษายน 2563 862 SHARE


[23/01/62] โครงการบูรณาการเรียนรู้วิถีชุมชนบนโลกออนไลน์กับมัคคุเทศก์น้อยหัวใจไอที ณ โรงเรียนบ้านสักงามประชาสรรค์ จ.กำแพงเพชร ครั้งที่ 1

เผยแพร่เมื่อ 17 เมษายน 2563 998 SHARE


[30/08/60] นักศึกษาโปรแกรมวิชาการประถมศึกษา ชั้นปีที่ 4 รหัส 57 ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม จังหวัดพิษณุโลก
เผยแพร่เมื่อ 7 ตุลาคม 2560 1 2,396 SHARE


มีต่อ

โครงสร้างการบริหารงานโปรแกรมวิชา

โครงสร้างการบริหารงานโปรแกรมวิชาการประถมศึกษา

เผยแพร่เมื่อ 1 พฤศจิกายน 2560 4,478 SHARE

โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2561

โครงการ / กิจกรรม พัฒนานักศึกษาโปรแกรมวิชาการประถมศึกษา ปีงบประมาณ 2561

เผยแพร่เมื่อ 1 พฤศจิกายน 2560 3,192 SHARE

contact us

ติดต่อประสานงาน

เผยแพร่เมื่อ 1 พฤศจิกายน 2560 2,873 SHARE

มีต่อ

โครงการพัฒนาครู รร.ตชด.ฯ

โครงการพัฒนาครู รร.ตชด.ฯ

แหล่งสนับสนุนการเรียนรู้

แหล่งสนับสนุนการเรียนรู้

กำหนดการ โครงการ/กิจกรรมพัฒนานักศึกษา

กำหนดการ โครงการ/กิจกรรมพัฒนานักศึกษา

โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 1

โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 1

ปฏิทินกิจกรรม

ปฏิทินกิจกรรม

แบบสำรวจสารสนเทศภาวะการมีงานทำศิษย์เก่า

แบบสำรวจสารสนเทศภาวะการมีงานทำศิษย์เก่า

ค้นหาข้อมูลใน โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์