ติดตาม อัปเดต การเรียกตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2567

โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าทุกท่านได้รับบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำแหน่งครูผู้ช่วย กระทรวงศึกษาธิการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครูผู้ช่วย(สอบแข่งขัน) จำนวน 38 ราย  | ครูผู้ช่วย(ครูรัก(ษ์)ถิ่น) จำนวน 32 ราย

เผยแพร่เมื่อ 8 กรกฎาคม 2567 254 490 Share

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์คุณภาพมหาวิทยาลัยเอเซียน (AUN-QA) ประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 15-16 กรกฏาคม 2567

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์คุณภาพมหาวิทยาลัยเอเซียน (AUN-QA) ประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 15-16 กรกฏาคม 2567 รูปแบบกึ่ง Site-Visit (Online, Onsite)

เผยแพร่เมื่อ 3 กรกฎาคม 2567 274 1,036 Share

โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา ขอแสดงความยินดีกับรางวัลชนะเลิศ วงดนตรีตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร "KPRU PHETPIKUL" และตัวแทนนักแสดงโปรแกรมวิชาการประถมศึกษา เมื่อวันที่ 29 มิ.ย. 67 อว.แฟร์...

“มหกรรมส่งเสริมการใช้ประโยชน์ อววน. SCI POWER FOR FUTURE THAILAND ระดับภูมิภาค“ แห่งที่สอง ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ ร่วมกระตุ้น และส่งเสริมเศรษฐกิจภูมิภาคให้เติบโตอย่างยั่งยืน ระหว่างวันที่ 27-29 มิถุนายน 2567

เผยแพร่เมื่อ 1 กรกฎาคม 2567 273 2,337 Share

ประชาสัมพันธ์ถึงศิษย์เก่าโปรแกรมวิชาการประถมศึกษา รหัส 60 61 และ 62 ลงทะเบียนเข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2567

ประชาสัมพันธ์! ลงทะเบียนรับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 และปีการศึกษา 2565 

เผยแพร่เมื่อ 1 กรกฎาคม 2567 226 559 Share

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมอบทุนการศึกษานักศึกษาโปรแกรมวิชาการประถมศึกษา นายเอกชัย ฉายากรสุรัชต์ ชั้นปีที่ 1 ภายใต้โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2567

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้ดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชุกมารี ประจำปีการศึกษา 2567 ซึ่งมีนักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษา ชั้นปีที่ 1 รหัส 67 ได้รับคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาตลอดจนสำเร็จการศึกษา จำนวน 1 คน

เผยแพร่เมื่อ 23 มิถุนายน 2567 226 2,662 Share

โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทุนครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 1 จำนวน 32 คน สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กับกิจกรรมปัจจฉิมนิเทศโดย กสศ.

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศฯ วันที่ 22 มิถุนายน 2567 โดยมี 6 หน่วยงานร่วมแสดงความยินดี “ครูรัก(ษ์)ถิ่นรุ่นแรก” สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีจาก 11 สถาบันผลิตครู เตรียมบรรจุ 285 โรงเรียนพื้นที่ห่างไกลตุลาคมนี้ 

เผยแพร่เมื่อ 23 มิถุนายน 2567 226 1,213 Share

เชิญชวนนักศึกษาโปรแกรมวิชาการประถมศึกษา และนักศึกษาทุกสาขาวิชา ทุกชั้นปี เข้าร่วมกิจกรรม "การประถมศึกษาสัมพันธ์ (นิทรรศการ)" วันที่ 26 มิถุนายน 2567 เวลา 08.30-16.00 น.

ร่วมชมนิทรรศการ และการเสาวนา หัวข้อ "ครูประถมศึกษาไทยใส่ใจการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ” , การแสดงสื่อการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา,  พบและพูดคุยกับคณาจารย์ ศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า...

เผยแพร่เมื่อ 18 มิถุนายน 2567 225 325 Share

การประถมศึกษาน้อมรำลึกพระคุณครู “...ปาเจราจริยา โหนติ คุณุตตรานุสาสกา ครูบาอาจารย์เป็นผู้มีคุณยิ่ง เป็นผู้พร่ำสอนศิลปวิทยา…” ไหว้ครู 2567

อีกวันสำคัญของครู วันไหว้ครู 2567 ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2567 เรามาเรียนรู้ประวัติ บทสวด และกิจกรรมในวันไหว้ครู 

เผยแพร่เมื่อ 13 มิถุนายน 2567 225 415 Share

เตรียมพบกัน!!! เมษายน 2567 นี้ “ คืนสู่เหย้าชาวประถมศึกษาKPRU สู่ทวาทศวรรษ “ ครั้งที่ 1 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ขอเชิญชวนศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบัน ทุกรุ่น ทุกท่าน ร่วมพบปะสังสังสรรค์กับคณาจารย์ พี่ๆ น้องๆ ในกิจกรรม “ คืนสู่เหย้าชาวประถมศึกษาKPRU สู่ทวาทศวรรษ “ ครั้งที่ 1 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ในวันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2567 ตั้งแต่เวลา 18.00 น.เป็นต้นไป

เผยแพร่เมื่อ 11 มีนาคม 2567 225 4,844 Share

เลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ประจำปี 2567 โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์

ตัวแทนผู้ลงสมัครเลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ประจำปี 2567 หมายเลข 9 พรรคฟ้าขาว  โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 1 มีนาคม 2567 225 1,898 Share

มีต่อ

ติดตาม อัปเดต การเรียกตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2566

โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าทุกท่านได้รับบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำแหน่งครูผู้ช่วย กระทรวงศึกษาธิการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน #ครูผู้ช่วย2566 รอบทั่วไป จำนวน 91 อัตรา กรณีพิเศษ จำนวน 19 อัตรา | ครูคืนถิ่น จำนวน 15 อัตรา

เผยแพร่เมื่อ 8 กรกฎาคม 2567 225 3,503 Share

โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา ขอแสดงความยินดีกับนางสาวนารี เบญจสิงขร เนื่่องในโอกาสได้รับทุน "หมั่นค้นคว้าเล่าเรียนดี" วันไหว้ครู 2567

ทุนการศึกษาเนื่องในวันไหว้ครู ประจำปี 2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ณ อาคารหอทีปังกรรัศมีโชติ ชั้น 3 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2567

เผยแพร่เมื่อ 27 มิถุนายน 2567 225 216 Share

โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา ขอแสดงความยินดีกับนางสาวสายใจ แก้วลืมไพร เนื่่องในโอกาสได้รับทุน "หมั่นค้นคว้าเล่าเรียนดี" วันไหว้ครู 2567

ทุนการศึกษาเนื่องในวันไหว้ครู ประจำปี 2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ณ อาคารหอทีปังกรรัศมีโชติ ชั้น 3 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2567

เผยแพร่เมื่อ 27 มิถุนายน 2567 225 448 Share

โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา ขอแสดงความยินดีกับนางสาวดรุณี อาชาวินัย เนื่่องในโอกาสได้รับทุน "หมั่นค้นคว้าเล่าเรียนดี" วันไหว้ครู 2567

ทุนการศึกษาเนื่องในวันไหว้ครู ประจำปี 2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ณ อาคารหอทีปังกรรัศมีโชติ ชั้น 3 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2567

เผยแพร่เมื่อ 27 มิถุนายน 2567 225 331 Share

โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา ขอแสดงความยินดีกับางสาววิไลวรรณ เหลือสุขโสภณ เนื่่องในโอกาสได้รับทุน "รักษาศิลปวัฒนธรรมไทยดี" วันไหว้ครู 2567

ทุนการศึกษาเนื่องในวันไหว้ครู ประจำปี 2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ณ อาคารหอทีปังกรรัศมีโชติ ชั้น 3 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2567

เผยแพร่เมื่อ 27 มิถุนายน 2567 225 143 Share

โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา ขอแสดงความยินดีกับรางวัลนักวิจัยดีเด่น ประเภท "นักวิจัยรุ่นใหม่" กับ ผศ.วชิระ พิมพ์ทอง

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประจำปีการศึกษา 2566 

เผยแพร่เมื่อ 18 มิถุนายน 2567 224 279 Share

โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา ขอแสดงความยินดีกับรางวัลนักวิจัยดีเด่น ระดับดี กับ ผศ.ดร.ปาริชาต เตชะ

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประจำปีการศึกษา 2566

เผยแพร่เมื่อ 18 มิถุนายน 2567 224 3,018 Share

ขอแสดงความยินดีชื่นชมกับศิษย์เก่าการประถมศึกษา นางสาวกาญจนา เกตุพงษ์ กับรางวัล "ครูดีศรีสุโขทัย"

คุณครูกาญจนา เกตุพงษ์ ศิษย์เก่ารหัส 581121327 โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ปัจจุบันรับราชการครูโรงเรียนบ้านบึงหญ้า ต. หนองจิก อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย

เผยแพร่เมื่อ 16 พฤษภาคม 2567 224 1,086 Share

โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวกรนิกา กันยา นักศึกษา รหัส 63 โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา ได้รับรางวัล...

เทพีสงกรานต์ และขวัญใจสื่อมวลชน ในงานประเพณีสงกรานต์จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2567

เผยแพร่เมื่อ 26 เมษายน 2567 224 691 Share

ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.ยุทธนา พันธ์มี รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประเภทบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2567

ศิษย์เก่าสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

เผยแพร่เมื่อ 26 เมษายน 2567 224 824 Share

มีต่อ

โปรแกรมวิชาร่วมเจ้าภาพการสวดพระอภิธรรม ให้กับคุณครูสุทธิตา สียะ (แบม รหัส 57) คุณครูโรงเรียนท่านผู้หญิงพรสม กุณฑลจินดา

คุณครูสุทธิตา สียะ ศิษย์เก่าสาขาวิชาการประถมศึกษา รหัส 57  คุณครูโรงเรียนท่านผู้หญิงพรสม กุณฑลจินดา อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

เผยแพร่เมื่อ 13 กรกฎาคม 2567 25 Share


พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567 วันที่ 27 มิถุนายน 2567

เผยแพร่เมื่อ 27 มิถุนายน 2567 224 125 Share


ประถมศึกษาสัมพันธ์ ครั้งที่ 13 "ครูประถมศึกษาไทยใส่ใจการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ" 26 มิถุนายน 2567

โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา จัดกิจกรรมการประถมศึกษาสัมพันธ์ หัวข้อ"ครูประถมศึกษาไทยใส่ใจการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ" ภายใต้โครงการส่งเสริมคุณลักษณะความเป็นครูการประถมศึกษา.....

เผยแพร่เมื่อ 26 มิถุนายน 2567 224 93 Share


กิจกรรมการนำเสนอผลการศึกษาการวิจัยรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ขั้นปฏิบัตการสอนในสถานศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

ภาพกิจกรรมการนำเสนอผลการศึกษาการวิจัยรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ขั้นปฏิบัตการสอนในสถานศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 วันที่ 12 มีนาคม 2567 ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยนักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษา ชั้นปีที่ 3 รหัส 63

เผยแพร่เมื่อ 31 มีนาคม 2567 224 1,006 Share


กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการจับจีบผ้า สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 รหัส 65

กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการจับจีบผ้า สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 รหัส 65 วันที่18 มีนาคม 2567 ณ อาคารคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยวิทยากร คุณครูจิตราภรณ์ ดีจิ๋ว ข้าราชการบำนาญ 

เผยแพร่เมื่อ 31 มีนาคม 2567 224 1,662 Share


กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการซ่อมบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 66

กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการซ่อมบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 66 วันที่ 19 มีนาคม 2567 ณ อาคารคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชัภฏกำแพงเพชร โดยวิทยากร อาจารย์สามารถ ยืนยงพานิช และคุณสุรศักดิ์ วังวงษ์ อาจารย์โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (แม่สอด) 

เผยแพร่เมื่อ 31 มีนาคม 2567 224 1,420 Share


กิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับนักศึกษา สาขาวิชาการประถมศึกษา ชั้นปีที 3 รหัส 64

การพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษา ชั้นปีที่ 3 จำนวน 53 คน เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการบุคลิกภาพเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในการเตรียมความพร้อมสำหรับฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ขั้นปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา

เผยแพร่เมื่อ 31 มีนาคม 2567 224 1,415 Share


นิทรรศการนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2566 โดยนักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษา ชั้นปีที่ 4 รหัส 63

บรรยากาศกิจกรรมนิทรรศการนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 14-15 มีนาคม 2567 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 15 มีนาคม 2567 224 1,750 Share


กิจกรรม "ค่ายครูอาสาปันน้ำใจ สายใยการประถมศึกษา" ณ โรงเรียนบ้านหนองแดน สาขาบ้านโละโคะ ระหว่างวันที่ 25-26 ม.ค. 2567

กิจกรรมค่ายวิชาการเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงตามพระราโชบายด้านการศึกษาของโรงเรียนกองทุนการศึกษา 4 ด้าน คือ 1)มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง 2)มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงแข็งแรง 3)มีอาชีพ มีงานทำ และ 4)เป็นพลเมืองดี มีระเบียบวินัย โดยมีฐานกิจกรรมจำนวน 6 ฐาน ระหว่างวันที่ 25-26 มกราคม 2567

เผยแพร่เมื่อ 3 กุมภาพันธ์ 2567 224 1,492 Share


การพัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนบ้านหนองแดน สาขาบ้านโละโคะ

การพัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนบ้านหนองแดน สาขาบ้านโละโคะ ระหว่างวันที่ 18-19 และ23 มกราคม 2567

เผยแพร่เมื่อ 3 กุมภาพันธ์ 2567 224 2,499 Share


มีต่อ

อบรมเชิงปฏิบัติการ "การเตรียมความพร้อมสู่ครูรัก(ษ์)ถิ่นมืออาชีพ ภายใต้โครงการพัฒนานักศึกษาทุนครูรัก(ษ์)ถิ่น ปีการศึกษา 2566

โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเตรียมความพร้อมสู่ครูรัก(ษ์)ถิ่นมืออาชีพ ภายใต้โครงการพัฒนานักศึกษาทุนครูรัก(ษ์)ถิ่น ปีการศึกษา 2566

เผยแพร่เมื่อ 16 มีนาคม 2567 224 1,321 Share

กิจกรรมการพัฒนาเครือข่ายการทำงานและความเข้าใจระหว่างสถาบันผลิต แหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพและชุมชน ด้วยกระบวนการ PLC โดยนักศึกษาทุนครูรัก(ษ์)ถิ่น

เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายการทำงานและความเข้าใจระหว่างสถาบันผลิต แหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพและชุมชน ด้วยกระบวนการ PLC โดยนักศึกษาทุนครูรัก(ษ์)ถิ่น การประถมศึกษา ชั้นปีที่ 4

 

เผยแพร่เมื่อ 5 มีนาคม 2567 224 1,812 Share

กิจกรรมการพัฒนาทักษะความรู้ชุมชนท้องถิ่น โดยนักศึกษาทุนครูรัก(ษ์)ถิ่น สาขาวิชาการประถมศึกษา ชั้นปีที่ 4

เพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาทุนครูรัก(ษ์)ถิ่น สาขาวิชาการประถมศึกษา โดยกำหนดให้นักศึกษาได้เป็นผู้นำทางวิชาการ ในการบริหารงานโครงการพัฒนาทักษะความรู้ชุมชนท้องถิ่น ของนักศึกษาทุนทั้ง 32 คน

เผยแพร่เมื่อ 15 มกราคม 2567 224 2,575 Share

กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพด้านวิชาการ ภายใต้โครงการพัฒนานักศึกษาทุนครูรัก(ษ์)ถิ่น ปีการศึกษา 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

...ภายใต้โครงการพัฒนานักศึกษาทุนครูรัก(ษ์)ถิ่น ปีการศึกษา 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ในวันที่ 30 ก.ย. - 1 ต.ค. 2566 โดยวิทยากร ผศ.ดร.ประจบ ขวัญมั่น และ ผศ.ดร.จารุนันท์ ขวัญแน่น ณ ห้อง Learning & Working Space 1 อาคารนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 4 ตุลาคม 2566 224 3,683 Share


คณาจารย์โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา ทุกท่านเข้าร่วมการประชุมแผนพัฒนานักศึกษาทุนครูรัก(ษ์)ถิ่น 6 ปีหลังสำเร็จการศึกษา

การประชุมแผนพัฒนานักศึกษาทุนครูรัก(ษ์)ถิ่น 6 ปีหลังสำเร็จการศึกษา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2567-2572 ระหว่างวันที่ 22-23 กันยายน 2566

เผยแพร่เมื่อ 24 กันยายน 2566 224 3,265 Share

กิจกรรมการพัฒนาคุณลักษณะความเป็นครูสำหรับนักศึกษาทุนโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น สาขาการประถมศึกษา ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

กิจกรรมการพัฒนาคุณลักษณะความเป็นครูสำหรับนักศึกษาทุนโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น สาขาการประถมศึกษา ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ระหว่างวันที่ 23-24 กันยายน 2566

เผยแพร่เมื่อ 24 กันยายน 2566 224 3,023 Share

การติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 1 วันที่ 20 กรกฎาคม 2566

วันที่ 20 กรกฎาคม 2566 กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ติดตามผลการดำเนินงานของโครงการพัฒนานักศึกษาครูรัก(ษ์)ถิ่น ประจำปีการศึกษา 2566 

 

เผยแพร่เมื่อ 20 กรกฎาคม 2566 224 3,229 Share


"ค่ายอาสาครูนักพัฒนาชุมชน" โดยเครือข่ายครูรัก(ษ์)ถิ่น 10 มหาวิทยาลัย ลงพื้นที่โรงเรียนอนุบาลเกาะช้าง อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด

ตัวแทนนักศึกษาทุนครูรัก(ษ์)ถิ่น ชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมกิจกรรม "ค่ายอาสาครูนักพัฒนาชุมชน" โดยเครือข่ายครูรัก(ษ์)ถิ่น 10 มหาวิทยาลัย ลงพื้นที่โรงเรียนอนุบาลเกาะช้าง อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด โดยเครือข่ายเครือข่ายนักศึกษาครูรักษ์ถิ่น

เผยแพร่เมื่อ 17 กรกฎาคม 2566 224 2,604 Share


ประชุมออนไลน์คณะดำเนินงานพัฒนาการทำงานร่วนกันระหว่างสถาบันผลิต แหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และชุมชน

กิจกรรมที่ 5.3  PLC Online ร่วมกันของคณะดำเนินงานพัฒนาการทำงานร่วนกันระหว่างสถาบันผลิต แหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และชุมชน  

เผยแพร่เมื่อ 29 พฤษภาคม 2566 224 3,833 Share

อบรมเชิงปฏิบัติการช่างไฟฟ้าเบื้องต้นสำหรับครูในโรงเรียนพื้นที่ห่างไกล และการบูรณาการเรียนการสอนสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

กิจกรรมที่ 5.2 อบรมเชิงปฏิบัติการช่างไฟฟ้าเบื้องต้นสำหรับครูในโรงเรียนพื้นที่ห่างไกล และการบูรณาการเรียนการสอนสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ 29 พฤษภาคม 2566 224 3,372 Share

มีต่อ

โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.มนตรี หลินภู เนื่องในโอกาสได้รับ "ทุนอุดหนุนการวิจัย" ประจำปีงบประมาณ 2567 โดย ววน.

ในหัวข้อวิจัย "รูปแบบการเรียนรู้แนวจิตตปัญญาศึกษาบูรณาการร่วมกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาทักษะการสอนสังคมสำหรับนักศึกษาวิชาชีพครู

เผยแพร่เมื่อ 13 กรกฎาคม 2567 65 Share

ขอแสดงความยินดีชื่นชม อ.ดร.มนตรี หลินภู กับการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการ ด้านบทความวิจัย กลุ่ม 1 กลุ่ม 2

โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา ขอแสดงความยินดีชื่นชม อ.ดร.มนตรี หลินภู กับผลงานวิชาการ บทความวิจัย กลุ่ม 1 ในวารสารวารสารหาดใหญ่วิชาการ และบทความวิจัย กลุ่ม 2 วารสาร มจร.กาญจนปริทรรศน์

เผยแพร่เมื่อ 13 กรกฎาคม 2567 41 Share

รายงานการวิจัยและบทความวิจัยโดยนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ขั้นปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา รหัส 63 ปีการศึกษา 2566

...ผลงานการดำเนินงานวิจัยนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ชั้นปีที่ 4 รหัส 63 ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีผลงานการวิจัย และบทความวิจัย จำนวน 53 ผลงาน คลิก! ส่งไฟล์บทความวิจัย  คลิกส่งไฟล์นำเสนอผลการวิจัย

เผยแพร่เมื่อ 12 มีนาคม 2567 224 2,908 Share

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร. ยุทธนา พันธ์มี อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชาการประถมศึกษา ได้รับสนับสนุนทุนการวิจัย...

โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร. ยุทธนา พันธ์มี อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชาการประถมศึกษา ได้รับทุนอุดหนุนพัฒนาองค์ความรู้ด้านการวิจัยพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก...

เผยแพร่เมื่อ 26 ธันวาคม 2566 224 2,350 Share

บทความวิชาการ "ความสอดคล้องของพฤติกรรมมนุษย์ตามแนวทฤษฎีผู้นำสัตว์ 4 ทิศ กับจริต 6 ในทางพระพุทธศาสนา"

บทความวิชาการได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ เรื่อง "ความสอดคล้องของพฤติกรรมมนุษย์ตามแนวทฤษฎีผู้นำสัตว์ 4 ทิศ กับจริต 6 ในทางพระพุทธศาสนา" โดย อ.ดร.มนตรี หลินภู สมิทธิ์ เจือจินดา, วรรณนภา โพธิผลิ ในวารสารวารสารพุทธจิตวิทยา TCI 1

เผยแพร่เมื่อ 2 พฤษภาคม 2566 224 4,127 Share

รายงานการวิจัยและบทความวิจัยโดยนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ขั้นปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา รหัส 61 ปีการศึกษา 2565

...จากการดำเนินงานวิจัยนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เสร็จสิ้นในปีการศึกษา 2565 โดยมีผลงานประกอบด้วยรายงานการวิจัย และบทความงานวิจัย 

เผยแพร่เมื่อ 1 กุมภาพันธ์ 2566 224 4,573 Share

รายงานการวิจัยและบทความวิจัยโดยนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ขั้นปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา รหัส 62 ปีการศึกษา 2565

...จากการดำเนินงานวิจัยนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เสร็จสิ้นในปีการศึกษา 2565 โดยมีผลงานประกอบด้วยรายงานการวิจัย และบทความงานวิจัย

เผยแพร่เมื่อ 1 กุมภาพันธ์ 2566 224 4,192 Share

บทความวิชาการเรื่อง "รู้ทันจริต พิชิตนิสัย แก้ไขพฤติกรรมด้วยหลักพุทธธรรมเชิงสติประยุกต์"

บทความวิชาการได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ เรื่อง "รู้ทันจริต พิชิตนิสัย แก้ไขพฤติกรรมด้วยหลักพุทธธรรมเชิงสติประยุกต์" โดย อ.ดร.มนตรี หลินภู และคณะ

เผยแพร่เมื่อ 22 กรกฎาคม 2565 224 6,420 Share

บทความวิชาการเรื่อง ระเบิดจากข้างในสู่การใช้ชีวิตด้วยจิตตปัญญาบูรณาการร่วมกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง : ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้

บทความวิชาการเรื่อง ระเบิดจากข้างในสู่การใช้ชีวิตด้วยจิตตปัญญาบูรณาการร่วมกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง : ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ โดย มนตรี หลินภู เบญจวรรณ ชัยปลัด ไตรรงค์ เปลี่ยนแสง ศรวัส ศิริ เลเกีย เขียวดี ธิดารัตน์ พรมมา

เผยแพร่เมื่อ 4 กรกฎาคม 2565 224 5,881 Share

บทความวิชาการเรื่อง จิตตปัญญาเพื่อพัฒนาคุณลักษณะครูในศตวรรษที่ 21 : นักศึกษาวิชาชีพครู

บทความวิชาการเรื่อง จิตตปัญญาเพื่อพัฒนาคุณลักษณะครูในศตวรรษที่ 21 : นักศึกษาวิชาชีพครู วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี TCI 2 ผู้เขียน มนตรี หลินภู

เผยแพร่เมื่อ 4 กรกฎาคม 2565 224 6,224 Share

มีต่อ

ผลตอบแทนทางสังคมคืออะไร?​

การวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคม Social Return on Investment (SROI) เป็นแนวทางหนึ่งที่ใช้ในการวิเคราะห์เพื่อให้สามารถวัดผลประโยชน์ของโครงการต่าง ๆ ที่มีคุณค่าต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

เผยแพร่เมื่อ 18 กรกฎาคม 2567 13 Share

โปรแกรมค้นหาตัวชี้วัดระหว่างทางและตัวชี้วัดปลายทาง

เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสาตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา และผู้สนใจ ในการค้นหาตัวชี้วัดระหว่างทางและตัวชี้วัดปลายทาง ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (มีเฉพาะ ป.1-ป.6)

เผยแพร่เมื่อ 10 กรกฎาคม 2567 224 125 Share

นวัตกรรมการเรียนรู้บนแพลตฟอร์มออนไลน์รูปแบบใหม่ : learneducation

ONLINE BLENDED Learning Solution
นวัตกรรมการเรียนรู้บนแพลตฟอร์มออนไลน์รูปแบบใหม่แบบครบวงจร เพื่อผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ที่ดีขึ้นของนักเรียนและโรงเรียน

เผยแพร่เมื่อ 9 กรกฎาคม 2567 224 42 Share

หนังสือน่าอ่าน..... ครบเครื่องเรื่องครู...... | E-library Elementary

เชิญชวนนักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้สนใจทั่วไป กับความรู้เกี่ยวกับครู ทุกท่าน ทุกสาขาวิชา ทุกประสบการณ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางการศึกษา

เผยแพร่เมื่อ 5 กรกฎาคม 2567 224 4,828 Share

การผลิตบัณฑิตและพัฒนาครูฐานสมรรถนะ เพื่อพัฒนากำลังคนสำหรับศตวรรษที่ 21 หรือ PTRU Model

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง เปิดโมเดลผลิตบัณฑิตครู 17 สมรรถนะ หวังพัฒนาครูมืออาชีพ และจรรยาบรรณ นำนักเรียนสู่ศตวรรษที่ 21

เผยแพร่เมื่อ 1 กรกฎาคม 2567 224 480 Share

ผังการสร้างแบบทดสอบ (Test Blueprint) วิชาชีพครู ปี พ.ศ. 2566 โดยคุรุสภา

เพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการเตรียมตัวสอบใบประกอบวิชาชีพครู สำหรับนักศึกษาโปรแกรมวิชาการประถมศึกษา

เผยแพร่เมื่อ 28 มิถุนายน 2567 224 150 Share

มาทำความรู้จักกับ "เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน" (Sustainable Development Goals: SDGs) และข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ SDGs

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) เป็นชุดเป้าหมายการพัฒนาระดับโลกหลังปี 2015 ที่ได้รับการรับรองจาก 193 ประเทศสมาชิกขององค์การสหประชาชาติ เมื่อวันที่ 25 กันยายน ค.ศ. 2015 ครอบคลุมช่วงระยะเวลาที่ต้องบรรลุภายใน 15 ปี ได้เป็นทิศทางการพัฒนาที่ทุกประเทศ...

เผยแพร่เมื่อ 20 มิถุนายน 2567 224 96 Share

โมเดลการผลิตครู สมรรถนะบัณฑิตราชภัฎ 17 สมรรถนะ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

โมเดลการผลิตครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 5 กุมภาพันธ์ 2567 224 2,415 Share

แนวทางการผลิตและพัฒนาครู ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ โมลเดลผลิตบัณฑิตครู

โดยสภาคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ (สภรภ.) มีกำหนดนัดประชุมพิเศษ เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2564 เพื่อกำหนดแนวทางการผลิตและพัฒนาครู ของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่ง

เผยแพร่เมื่อ 15 กันยายน 2566 224 10,306 Share

ขั้นตอนการยื่นคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ กรณีสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรที่คุรุสภาให้การรับรอง

เผยแพร่เมื่อ 26 เมษายน 2566 224 3,763 Share

มีต่อ

ค้นหาข้อมูลใน โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์