รับสมัครแข่งขันวาดภาพระบายสี หัวข้อ “ครูประถมศึกษาในอนาคต” ภายใต้โครงการ การแข่งขันวิชาการทางการประถมศึกษา ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2563 42

ประกาศ! ผลการคัดเลือกโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
เรื่อง รายชื่อนักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

เผยแพร่เมื่อ 7 มกราคม 2563 1,723

โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2563

โครงการ / กิจกรรม พัฒนานักศึกษาโปรแกรมวิชาการประถมศึกษา ปีงบประมาณ 2563

เผยแพร่เมื่อ 18 ธันวาคม 2562 137

ประกาศ! ผลการคัดกรองนักเรียน เข้าร่วมโครงการการสร้างโอกาสทางศึกษาสำหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลเป็นครูรุ่นใหม่ โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น ระยะที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
เรื่อง ผลการคัดกรองนักเรียน เข้าร่วมโครงการการสร้างโอกาสทางศึกษาสำหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลเป็นครูรุ่นใหม่ โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น ระยะที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563

เผยแพร่เมื่อ 8 ธันวาคม 2562 414

มีต่อ

ผลงานนักเขียนนามปากกา ..นาจาตะวัน..

ร่วมชมผลงาน "Only Love รัก(ไม่)ร้าย" นักเขียน นามปากา "นาจาตะวัน"
...โดยนาวสาวจารุวรรณ ถาวร นักศึกษาการประถมศึกษาชั้นปีที่ 4 
  

เผยแพร่เมื่อ 14 พฤศจิกายน 2562 83

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า การประถมศึกษา รหัส 57 ได้รับการบรรจุแต่งตั้งครูผู้ช่วย (โครงการครูคืนถิ่น) ปี 62 จำนวน 8 คน

โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า การประถมศึกษา รหัส 57 ได้รับการบรรจุแต่งตั้งครูผู้ช่วยใน (โครงการครูคืนถิ่น) ปี 62 จำนวน 8 คนดังมีรายชื่อต่อไปนี้

เผยแพร่เมื่อ 6 ตุลาคม 2562 1 140

นักศึกษาดีเด่นด้านศิลปะและวัฒนธรรม โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

นักศึกษาดีเด่นด้านศิลปะและวัฒนธรรม นางสาวนากิษะ วันคำ (ไอโก๊ะ) นักศึกษา ชั้นปีที่ 1 รหัส 60 โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
e-Portfolio : https://sites.google.com/view/601121716/

เผยแพร่เมื่อ 24 มกราคม 2561 1 501

รางวัลสาวงามปีการศึกษา 2560

รางวัลสาวงามปีการศึกษา 2560 นางสาวณัฐธมลวรรณ ธัญญวิรุฬห์
(น้องใบเตย) นักศึกษาการประถมศึกษา ชั้นปีที่ 1 รหัส 60 

เผยแพร่เมื่อ 15 ธันวาคม 2560 1 422

มีต่อ

เชิญส่งผลงานประกวดหนังสั้น

ประกวดหนังเพื่อสร้างสรรค์สังคม ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

ดูรายละเอียด

เผยแพร่เมื่อ 30 กันยายน 2560 0 1,056

ประกวดวาดภาพการ์ตูนบนเสื่อน้ำมัน ครั้งที่ 1/2560 ชิงเงินรางวัล 43,000

ประกวดวาดภาพการ์ตูนบนเสื่อน้ำมัน ครั้งที่ 1/2560
ชิงเงินรางวัล 43,000

รายละเอียด

เผยแพร่เมื่อ 30 กันยายน 2560 0 1,364

ประกวดออกแบบโปสเตอร์ หรือ คลิปวีดีโอ หัวข้อ

ประกวดออกแบบโปสเตอร์ หรือ คลิปวีดีโอ หัวข้อ "cyber security" ชิงทุนการศึกษา 100,000

รายละเอียด

เผยแพร่เมื่อ 30 กันยายน 2560 0 1,028

มีต่อ

[30/08/60] นักศึกษาโปรแกรมวิชาการประถมศึกษา ชั้นปีที่ 4 รหัส 57 ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม จังหวัดพิษณุโลก
เผยแพร่เมื่อ 7 ตุลาคม 2560 1 717


มีต่อ

โครงสร้างการบริหารงานโปรแกรมวิชา

โครงสร้างการบริหารงานโปรแกรมวิชาการประถมศึกษา

เผยแพร่เมื่อ 1 พฤศจิกายน 2560 2,547

โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2561

โครงการ / กิจกรรม พัฒนานักศึกษาโปรแกรมวิชาการประถมศึกษา ปีงบประมาณ 2561

เผยแพร่เมื่อ 1 พฤศจิกายน 2560 1,114

contact us

ติดต่อประสานงาน

เผยแพร่เมื่อ 1 พฤศจิกายน 2560 687

มีต่อ

ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น

ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น

แหล่งสนับสนุนการเรียนรู้

แหล่งสนับสนุนการเรียนรู้

กำหนดการ โครงการ/กิจกรรมพัฒนานักศึกษา

กำหนดการ โครงการ/กิจกรรมพัฒนานักศึกษา

ปฏิทินงาน/กิจกรรม นักศึกษาและคณาจารย์

ปฏิทินงาน/กิจกรรม นักศึกษาและคณาจารย์

Facebook Twitter Google Plus LINE Linkedin

ค้นหาข้อมูลใน โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์

ประธานสาขา

สายตรงประธานโปรแกรมวิชา

ประกันคุณภาพ

โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์