--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ----| รายงานผลการดำเนินงานหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการประถมศึกษา |----
Self Assessment Report
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
 |  วัน-เดือน-ปี
 | โหลดเอกสารการประเมิน
     
 | ปีการศึกษา 2555 
  ส่วนที่ 1 ปก คำนำ สารบัญ  คลิก! ดูเอกสาร
  ส่วนที่ 2 บทสรุปผู้บริหาร  คลิก! ดูเอกสาร
  ส่วนที่ 3 โครงร่างองค์กร  คลิก! ดูเอกสาร
  ส่วนที่ 4 สำคัญ  คลิก! ดูเอกสาร
  ไฟล์นำเสนอ  คลิก! ดูเอกสาร
     
 | ปีการศึกษา 2556
  ส่วนที่ 1 ปก คำนำ สารบัญ  คลิก! ดูเอกสาร
  ส่วนที่ 2 บทสรุปผู้บริหาร  คลิก! ดูเอกสาร
  ส่วนที่ 3 โครงสร้างองค์กร  คลิก! ดูเอกสาร
  ส่วนที่ 4 ส่วนนำ  คลิก! ดูเอกสาร
  ส่วนที่ 5 ส่วนสำคัญ  คลิก! ดูเอกสาร
  ไฟล์นำเสนอ  คลิก! ดูเอกสาร
     
 | ปีการศึกษา 2557
  9 สิงหาคม 2558
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน
 คลิก! ดูเอกสาร
ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงาน
 คลิก! ดูเอกสาร
ส่วนที่ 3 ภาคผนวก ผลการประเมิน
 คลิก! ดูเอกสาร
  ส่วนที่ 4 ภาคผนวก ภาพกิจกรรม  คลิก! ดูเอกสาร
  ไฟล์นำเสนอ  คลิก! ดูเอกสาร
     
 | ปีการศึกษา 2558
  8 กรกฎาคม 2559
ข้อมูลพื้นฐาน
 คลิก! ดูเอกสาร
 
ผลการดำเนินงาน
 คลิก! ดูเอกสาร
  บทสรุปผู้บริหาร  คลิก! ดูเอกสาร
 
ภาคผนวก ภาพกิจกรรม
 คลิก! ดูเอกสาร
  ภาคผนวก สรุปคะแนน  คลิก! ดูเอกสาร
  ปกรายงาน  คลิก! ดูเอกสาร
  ไฟล์นำเสนอ  คลิก! ดูเอกสาร
     
 | ปีการศึกษา 2563
  สรุปรายงาน SAR-AUNQA  คลิก! ดูเอกสาร
  ไฟล์นำเสนอ  คลิก! ดูเอกสาร

 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EDU : Social Network
.
       
                 
.
โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bachelor of Elementary Education Program in Faculty of Education
Kamphaeng Phet Rajabhat University
96 Moo 1, Tumbol Nakornchum, Amphor Muang, Kamphaeng Phet. 62000 Phone : 055706519 Fax : 0559706519
e d u k p r u @ h o t m a i l . c o m