ศิษย์ปัจจุบัน

เผยแพร่เมื่อ 09-07-2018 ผู้ชม 166

 

ปี พ.ศ. หมู่เรียน จำนวน อ.ที่ปรึกษา
2557 5711213 43 อ.ยุทธนา พันธ์มี และอ.ศิริโสภา  แสนบุญเวช
5751203 42 อาจารย์ศิริโสภา  แสนบุญเวช และอาจารย์ศศิกัญชนา  บุญนาค
2558 5811212 32 อ.ยุทธนา พันธ์มี และอ.ศิริโสภา  แสนบุญเวช
5811213 30 ผศ.ดร.บุญล้อม ด้วงวิเศษ และอ.มนตรี หลินภู
2559  5911217 28 อ.ยุทธนา พันธ์มี และอ.ศิริโสภา  แสนบุญเวช
5911218 29 รศ.ดร.วชิระ วิชชุวรนันท์ และอ.วชิระ  พิมพ์ทอง
2560 6011216 27 ผศ.ดร.ปาริชาติ เตชะ และอ.วชิระ  พิมพ์ทอง
6011217 29 ผศ.ดร.บุญล้อม ด้วงวิเศษ และอ.มนตรี หลินภู
2561 6111216 30 ผศ.ดร.ปาริชาติ เตชะ และอ.มนตรี หลินภู
6111217 13 อ.ยุทธนา พันธ์มี และอ.ศิริโสภา  แสนบุญเวช
       
       


การประถมศึกษา รหัส 57

 

Tags :

QRCODE

https://elementary.kpru.ac.th/?page_id=185