ศิษย์ปัจจุบัน

เผยแพร่เมื่อ 09-07-2018 ผู้ชม 594

 

ปี พ.ศ. หมู่เรียน จำนวน อ.ที่ปรึกษา
2558  : F  รุ่น 4  5811212 32 อ.ยุทธนา พันธ์มี และอ.ศิริโสภา  แสนบุญเวช
5811213 30 ผศ.ดร.บุญล้อม ด้วงวิเศษ และอ.มนตรี หลินภู
2559  : F  รุ่น 5 5911217 28 อ.ยุทธนา พันธ์มี และอ.ศิริโสภา  แสนบุญเวช
5911218 29 รศ.ดร.วชิระ วิชชุวรนันท์ และอ.วชิระ  พิมพ์ทอง
2560  : F  รุ่น 6 6011216 27 ผศ.ดร.ปาริชาต เตชะ และอ.วชิระ  พิมพ์ทอง
6011217 29 ผศ.ดร.บุญล้อม ด้วงวิเศษ และอ.มนตรี หลินภู
2561  : F  รุ่น 7 6111216 30 ผศ.ดร.ปาริชาต เตชะ และอ.มนตรี หลินภู
6111217 19 อ.ยุทธนา พันธ์มี และอ.ศิริโสภา  แสนบุญเวช
       

 

 

Tags :

QRCODE

https://elementary.kpru.ac.th/?page_id=185