นักศึกษาดีเด่นด้านศิลปะและวัฒนธรรม โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 24-01-2018 ผู้ชม 210

 

กิจกรรม : เผยแพร่วัฒนธรรม ณ ประเทศลาว
วันที่ : 6-9 พฤศจิกายน 2560

 กิจกรรมเผยแพร่วัฒนธรรม ณ ประเทศ สวีเดน นอร์เวย์ ฟินแลนด์
วันที่ 11 กรกฎาคม - 30 กรกฎาคม 2560

 

 

กิจกรรมแสดงมหรสพสมโภชพิธีถวายดอกไม้จันทน์พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
วันที่ 26 ตุลาคม 2560 

Tags :

QRCODE

https://elementary.kpru.ac.th/?page_id=184