กิจกรรมเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาที่สมัครเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2560

เผยแพร่เมื่อ 17-12-2017 ผู้ชม 229

Tags : ครูคืนถิ่น ครูพัฒนาท้องถิ่น การประถมศึกษา คณะครุศาสตร์

QRCODE

https://elementary.kpru.ac.th/?page_id=182