รางวัลสาวงามปีการศึกษา 2560

เผยแพร่เมื่อ 15-12-2017 ผู้ชม 200

รางวัลสาวงามปีการศึกษา 2560 นางสาวณัฐธมลวรรณ ธัญญวิรุฬห์ (น้องใบเตย) นักศึกษา ชั้นปีที่ 1 รหัส 60 โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
e-Portfolio : https://sites.google.com/view/601121618/
ตำแหน่ง : ดาวคณะครุศาสตร์
กิจกรรม : การประกวดดาว-เดือนคณะครุศาสตร์
วันที่ : 5 สิงหาคม 2560
ตำแหน่ง : รางวัลชมเชยและขวัญใจ
กิจกรรม : การประกวดเทพบุตรเทพธิดาราชภัฏลอยกระทง
วันที่ : 19 พฤศจิกายน 2560
ตำแหน่ง : รางวัลชมเชยและขวัญใจ
กิจกรรม : ประกวดหนุ่มชากังราวสาวเมืองกำแพง
วันที่ : 7 ธันวาคม 2560

Tags : นางสาวณัฐธมลวรรณ ธัญญวิรุฬห์ ใบเตย สาวงาม

QRCODE

https://elementary.kpru.ac.th/?page_id=181