ประชาสัมพันธ์แจ้งผลการเรียนสะสมนักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษา รหัส 56 (อย่างไม่เป็นทางการ!!)

เผยแพร่เมื่อ 24-11-2017 ผู้ชม 295

ผลการเรียนสะสมของนักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษา ชั้นปีที่ 5 รหัส 56 (อย่างไม่เป็นทางการ!!!) 
เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับยื่นขอใบรับรองผลการเรียนสมัครสอบโครงการครูพัฒนาท้องถิ่น
คลิก! ผลการเรียน

ชี้แจง
1. นักศึกษาสามารถยื่นคำร้องขอใบรับรองผลการเรียนแทนเพื่อนได้ แต่ต้องทราบข้อมูลเพื่อนอย่างระเอียดเพื่อกรอกแทนเพื่อน (รับแทนได้)
2. นักศึกษาเขียนคำร้องฯ ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป และรับเอกสารพร้อมกันทั้งหมดได้ที่ฝ่ายทะเบียนในวันที่ 28 พ.ย. 60
3. ใช้รูปภาพประกอบ เป็นภาพถ่ายชุดนักศึกษา ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 ภาพ

ขอขอบคุณข้อมูลจากฝ่ายทะเบียนมหาวิทยาลัยฯหมายเหตุ 
เนื่องจากผลการเรียนที่ต้องใช้  คือ ชั้นปีที่ 1-4  จำนวน 8 ภาคเรียน แต่ผลการเรียนสะสมตามประกาศเป็น 9 ภาคเรียน
ดังนั้นจึงขอให้นักศึกษา ทำการติดต่อและตรวจสอบกับงานฝ่ายทะเบียนของมหาวิทยาลัยอีกครั้ง

 แสดงความคิดเห็น
 
 
 

เอกสารประกอบ

Tags : ครูคืนถิ่น ครูพัฒนาท้องถิ่น การประถมศึกษา คณะครุศาสตร์

QRCODE

https://elementary.kpru.ac.th/?page_id=180