ศิษย์เก่า รหัส 55/56/57

เผยแพร่เมื่อ 04-11-2017 ผู้ชม 463

 

ปี พ.ศ. หมู่เรียน จำนวน อ.ที่ปรึกษา
2555 5511217  42 ผศ.ดร.บุญล้อม  ด้วงวิเศษ
5511218  45 อ.ยุทธนา พันธ์มี
2556 5611213  43 ผศ.ดร.ปาริชาติ เตชะ และอ.วชิระ พิมพ์ทอง
5651204  40 ผศ.ดร.ปาริชาติ เตชะ และอ.วชิระ พิมพ์ทอง
2557 5711213  43  อ.ยุทธนา พันธ์มี และอ.ศิริโสภา  แสนบุญเวช
5751203  42 อ.ศิริโสภา  แสนบุญเวช และอ.ศศิกัญชนา  บุญนาค

 

Tags : ศิษย์เก่า รหัส 55 รหัส 56 รหัส 57

QRCODE

https://elementary.kpru.ac.th/?page_id=178