เผยแพร่เมื่อ 07-10-2017 ผู้ชม 497

1. บริการต่างๆ ...............................................................................
     1.1 ระบบยืมอุปกรณ์ และห้องเรียน คลิก!

 

 2. ดาวน์โหลด.................................................................................
     2.1 โปรแกรมพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ e-book DesktopAuthor 5.6.1 คลิก!
     2.2  ข้อมูลสำหรับอบรมครูวิทยาฐานะฯ "หน่วยการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้อย่างมีความสุข" คลิก!

  

 

 

Tags : ดาวน์โหลด download บริการ

QRCODE

https://elementary.kpru.ac.th/?page_id=160