[20-21/01/61] การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการโดยใช้ไอซีที Project-based Learning Using ICT ระหว่างวันที่ 20 – 21 มกราคม 2561

เผยแพร่เมื่อ 22-01-2018 ผู้เข้าชม 231

ภาพที่ 1. [20-21/01/61] การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการโดยใช้ไอซีที Project-based Learning Using ICT ระหว่างวันที่ 20 – 21 มกราคม 2561

ภาพที่ 2. [20-21/01/61] การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการโดยใช้ไอซีที Project-based Learning Using ICT ระหว่างวันที่ 20 – 21 มกราคม 2561

ภาพที่ 3. [20-21/01/61] การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการโดยใช้ไอซีที Project-based Learning Using ICT ระหว่างวันที่ 20 – 21 มกราคม 2561

ภาพที่ 4. [20-21/01/61] การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการโดยใช้ไอซีที Project-based Learning Using ICT ระหว่างวันที่ 20 – 21 มกราคม 2561


[20.01.61] การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 การประถมศึกษา

เผยแพร่เมื่อ 22-01-2018 ผู้เข้าชม 96

ภาพที่ 1. [20.01.61] การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 การประถมศึกษา

ภาพที่ 2. [20.01.61] การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 การประถมศึกษา

ภาพที่ 3. [20.01.61] การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 การประถมศึกษา

ภาพที่ 4. [20.01.61] การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 การประถมศึกษา


[28-30/11/60] ออกค่ายเตรียมความพร้อมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 18-21 ธ.ค. 60 ณ ร.ร.ตชด.เทคนิคอาสา 1 ต.แม่อุสุ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก ระหว่างวันที่ 28-30 พ.ย.60 การศึกษาปฐมวัยและการประถมศึกษา

เผยแพร่เมื่อ 02-12-2017 ผู้เข้าชม 77

ภาพที่ 1. [28-30/11/60] ออกค่ายเตรียมความพร้อมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 18-21 ธ.ค. 60 ณ ร.ร.ตชด.เทคนิคอาสา 1 ต.แม่อุสุ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก ระหว่างวันที่ 28-30 พ.ย.60 การศึกษาปฐมวัยและการประถมศึกษา

ภาพที่ 2. [28-30/11/60] ออกค่ายเตรียมความพร้อมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 18-21 ธ.ค. 60 ณ ร.ร.ตชด.เทคนิคอาสา 1 ต.แม่อุสุ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก ระหว่างวันที่ 28-30 พ.ย.60 การศึกษาปฐมวัยและการประถมศึกษา

ภาพที่ 3. [28-30/11/60] ออกค่ายเตรียมความพร้อมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 18-21 ธ.ค. 60 ณ ร.ร.ตชด.เทคนิคอาสา 1 ต.แม่อุสุ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก ระหว่างวันที่ 28-30 พ.ย.60 การศึกษาปฐมวัยและการประถมศึกษา

ภาพที่ 4. [28-30/11/60] ออกค่ายเตรียมความพร้อมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 18-21 ธ.ค. 60 ณ ร.ร.ตชด.เทคนิคอาสา 1 ต.แม่อุสุ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก ระหว่างวันที่ 28-30 พ.ย.60 การศึกษาปฐมวัยและการประถมศึกษา


[29/11/60] เนื่องในโอกาส "วันการประถมศึกษาแห่งชาติ 25 พฤศจิกายน" โปรแกรมวิชาการประถมศึกษาจัดงานเพื่อทราบถึงความเป็นมาของการศึกษาไทย

เผยแพร่เมื่อ 02-12-2017 ผู้เข้าชม 46

ภาพที่ 1. [29/11/60] เนื่องในโอกาส

ภาพที่ 2. [29/11/60] เนื่องในโอกาส

ภาพที่ 3. [29/11/60] เนื่องในโอกาส

ภาพที่ 4. [29/11/60] เนื่องในโอกาส


[26/10/60] ชุมนุมนาฏศิลป์ศูนย์จริยศึกษา สธ.กำแพงเพชร ร่วมกับ โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา แสดงมหรสพสมโภชพิธีถวายดอกไม้จันทน์พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 26 ต.ค.60 ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 28-10-2017 ผู้เข้าชม 42

ภาพที่ 1. [26/10/60] ชุมนุมนาฏศิลป์ศูนย์จริยศึกษา สธ.กำแพงเพชร ร่วมกับ โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา แสดงมหรสพสมโภชพิธีถวายดอกไม้จันทน์พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 26 ต.ค.60 ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร

ภาพที่ 2. [26/10/60] ชุมนุมนาฏศิลป์ศูนย์จริยศึกษา สธ.กำแพงเพชร ร่วมกับ โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา แสดงมหรสพสมโภชพิธีถวายดอกไม้จันทน์พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 26 ต.ค.60 ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร

ภาพที่ 3. [26/10/60] ชุมนุมนาฏศิลป์ศูนย์จริยศึกษา สธ.กำแพงเพชร ร่วมกับ โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา แสดงมหรสพสมโภชพิธีถวายดอกไม้จันทน์พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 26 ต.ค.60 ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร

ภาพที่ 4. [26/10/60] ชุมนุมนาฏศิลป์ศูนย์จริยศึกษา สธ.กำแพงเพชร ร่วมกับ โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา แสดงมหรสพสมโภชพิธีถวายดอกไม้จันทน์พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 26 ต.ค.60 ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร


[19/10/60] นักศึกษาการประถมศึกษา รหัส 57 ซ้อมรำชุดการแสดงระบำชากังราวโดย ผศ.เยาวลักษณ์ ใจวิสุทธิ์หรรษา เนื่องในวันงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 26 ต.ค.60 ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอเมือง จ.กพ.

เผยแพร่เมื่อ 19-10-2017 ผู้เข้าชม 93

ภาพที่ 1. [19/10/60] นักศึกษาการประถมศึกษา รหัส 57 ซ้อมรำชุดการแสดงระบำชากังราวโดย ผศ.เยาวลักษณ์ ใจวิสุทธิ์หรรษา เนื่องในวันงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 26 ต.ค.60 ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอเมือง จ.กพ.

ภาพที่ 2. [19/10/60] นักศึกษาการประถมศึกษา รหัส 57 ซ้อมรำชุดการแสดงระบำชากังราวโดย ผศ.เยาวลักษณ์ ใจวิสุทธิ์หรรษา เนื่องในวันงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 26 ต.ค.60 ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอเมือง จ.กพ.

ภาพที่ 3. [19/10/60] นักศึกษาการประถมศึกษา รหัส 57 ซ้อมรำชุดการแสดงระบำชากังราวโดย ผศ.เยาวลักษณ์ ใจวิสุทธิ์หรรษา เนื่องในวันงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 26 ต.ค.60 ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอเมือง จ.กพ.

ภาพที่ 4. [19/10/60] นักศึกษาการประถมศึกษา รหัส 57 ซ้อมรำชุดการแสดงระบำชากังราวโดย ผศ.เยาวลักษณ์ ใจวิสุทธิ์หรรษา เนื่องในวันงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 26 ต.ค.60 ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอเมือง จ.กพ.


[11/10/2560] การประถมศึกษา รหัส 56 สัมมนาปลายภาครายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 โดยคณะครุศาสตร์ อาคารรัตนอาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 14-10-2017 ผู้เข้าชม 26

ภาพที่ 1. [11/10/2560] การประถมศึกษา รหัส 56 สัมมนาปลายภาครายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 โดยคณะครุศาสตร์ อาคารรัตนอาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ภาพที่ 2. [11/10/2560] การประถมศึกษา รหัส 56 สัมมนาปลายภาครายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 โดยคณะครุศาสตร์ อาคารรัตนอาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ภาพที่ 3. [11/10/2560] การประถมศึกษา รหัส 56 สัมมนาปลายภาครายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 โดยคณะครุศาสตร์ อาคารรัตนอาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ภาพที่ 4. [11/10/2560] การประถมศึกษา รหัส 56 สัมมนาปลายภาครายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 โดยคณะครุศาสตร์ อาคารรัตนอาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร


[10/10/2560] กิจกรรมสัมมนานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ขั้นปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ณ ห้องประชุมคุรุร่มสัก 1 คณะครุศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ 10-10-2017 ผู้เข้าชม 29

ภาพที่ 1. [10/10/2560] กิจกรรมสัมมนานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ขั้นปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ณ ห้องประชุมคุรุร่มสัก 1 คณะครุศาสตร์

ภาพที่ 2. [10/10/2560] กิจกรรมสัมมนานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ขั้นปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ณ ห้องประชุมคุรุร่มสัก 1 คณะครุศาสตร์

ภาพที่ 3. [10/10/2560] กิจกรรมสัมมนานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ขั้นปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ณ ห้องประชุมคุรุร่มสัก 1 คณะครุศาสตร์

ภาพที่ 4. [10/10/2560] กิจกรรมสัมมนานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ขั้นปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ณ ห้องประชุมคุรุร่มสัก 1 คณะครุศาสตร์


[04/10/60] การนำเสนอโครงงานภาษาอังกฤษสำหรับครูประถมศึกษา อาจารย์ผู้ควบคุมกิจกรรม อ.ศิริโสภา แสนบุญเวช ณ ลานกิจกรรมชั้น 2 อาคารนวัตกรรมการศึกษา คณะครุศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ 04-10-2017 ผู้เข้าชม 27

ภาพที่ 1. [04/10/60] การนำเสนอโครงงานภาษาอังกฤษสำหรับครูประถมศึกษา อาจารย์ผู้ควบคุมกิจกรรม อ.ศิริโสภา แสนบุญเวช ณ ลานกิจกรรมชั้น 2 อาคารนวัตกรรมการศึกษา คณะครุศาสตร์

ภาพที่ 2. [04/10/60] การนำเสนอโครงงานภาษาอังกฤษสำหรับครูประถมศึกษา อาจารย์ผู้ควบคุมกิจกรรม อ.ศิริโสภา แสนบุญเวช ณ ลานกิจกรรมชั้น 2 อาคารนวัตกรรมการศึกษา คณะครุศาสตร์

ภาพที่ 3. [04/10/60] การนำเสนอโครงงานภาษาอังกฤษสำหรับครูประถมศึกษา อาจารย์ผู้ควบคุมกิจกรรม อ.ศิริโสภา แสนบุญเวช ณ ลานกิจกรรมชั้น 2 อาคารนวัตกรรมการศึกษา คณะครุศาสตร์

ภาพที่ 4. [04/10/60] การนำเสนอโครงงานภาษาอังกฤษสำหรับครูประถมศึกษา อาจารย์ผู้ควบคุมกิจกรรม อ.ศิริโสภา แสนบุญเวช ณ ลานกิจกรรมชั้น 2 อาคารนวัตกรรมการศึกษา คณะครุศาสตร์


[07/06/60] ไหว้ครูโปรแกรมวิชาการประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ชั้น 4 อาคารนวัตกรรมทางการศึกษา คณะครุศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ 30-09-2017 ผู้เข้าชม 37

ภาพที่ 1. [07/06/60] ไหว้ครูโปรแกรมวิชาการประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ชั้น 4 อาคารนวัตกรรมทางการศึกษา คณะครุศาสตร์

ภาพที่ 2. [07/06/60] ไหว้ครูโปรแกรมวิชาการประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ชั้น 4 อาคารนวัตกรรมทางการศึกษา คณะครุศาสตร์

ภาพที่ 3. [07/06/60] ไหว้ครูโปรแกรมวิชาการประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ชั้น 4 อาคารนวัตกรรมทางการศึกษา คณะครุศาสตร์

ภาพที่ 4. [07/06/60] ไหว้ครูโปรแกรมวิชาการประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ชั้น 4 อาคารนวัตกรรมทางการศึกษา คณะครุศาสตร์