[23/01/62] โครงการบูรณาการเรียนรู้วิถีชุมชนบนโลกออนไลน์กับมัคคุเทศก์น้อยหัวใจไอที ณ โรงเรียนบ้านสักงามประชาสรรค์ จ.กำแพงเพชร ครั้งที่ 1

เผยแพร่เมื่อ 15-05-2019 ผู้เข้าชม 35

Tags : ศิษย์เก่า รหัส 55/56/57 contact us กิจกรรมเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาที่สมัครเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2560 โครงการ/กิจกรรม 2561 โครงการ/กิจกรรม 2562