[20.01.61] การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 การประถมศึกษา

เผยแพร่เมื่อ 22-01-2018 ผู้เข้าชม 97

Tags : อ.ยุทธนา พันธ์มี กิจกรรมเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาที่สมัครเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2560 โครงสร้างการบริหารงานโปรแกรมวิชา รศ.ดร.วชิระ วิชชุวรนันท์ ผศ.ดร.ปาริชาต เตชะ