Tags : พี่ๆ รหัส 55 รายงานตัวโครงการครูพัฒนาท้องถิ่นปี 60 นางสาวศิริลักษณ์ ธรรมสอน (เกด) ประกวดแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ฯ เชิญส่งผลงานประกวดหนังสั้น กิจกรรมเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาที่สมัครเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2560 ยินดีกับนักศึกษาการประถมศึกษา รหัส 55 กับตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำปีการศึกษา 2560