Tags : การประถมศึกษาคว้ารางวัลการแข่งขันทักษะวิชาชีพครูและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ของนักศึกษาในเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ปีการศึกษา 2559 เชิญส่งผลงานประกวดหนังสั้น กิจกรรมเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาที่สมัครเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2560 นักศึกษาการประถมศึกษา รหัส 57 ซ้อมรำชุดการแสดงระบำชากังราวโดย ผศ.เยาวลักษณ์ ใจวิสุทธิ์หรรษา เนื่องในวันงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 26 ต.ค.60 ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร contact us