Tags : กิจกรรมเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาที่สมัครเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2560 การประถมศึกษา รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 แสดงความยินดีกับนางสาวเดือนเพ็ญ คำดี หัส 56 ชนะเลิศอันดับ 1 พี่ๆ รหัส 55 รายงานตัวโครงการครูพัฒนาท้องถิ่นปี 60 นักศึกษาการประถมศึกษา รหัส 57 ซ้อมรำชุดการแสดงระบำชากังราวโดย ผศ.เยาวลักษณ์ ใจวิสุทธิ์หรรษา เนื่องในวันงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 26 ต.ค.60 ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร