นักศึกษาดีเด่นด้านศิลปะและวัฒนธรรม โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 24-01-2018 ผู้ชม 210

นักศึกษาดีเด่นด้านศิลปะและวัฒนธรรม นางสาวนากิษะ วันคำ (ไอโก๊ะ) นักศึกษา ชั้นปีที่ 1 รหัส 60 โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
e-Portfolio : https://sites.google.com/view/601121716/

นักศึกษาดีเด่นด้านศิลปะและวัฒนธรรม โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

รางวัลสาวงามปีการศึกษา 2560

เผยแพร่เมื่อ 15-12-2017 ผู้ชม 200

รางวัลสาวงามปีการศึกษา 2560 นางสาวณัฐธมลวรรณ ธัญญวิรุฬห์
(น้องใบเตย) นักศึกษาการประถมศึกษา ชั้นปีที่ 1 รหัส 60 

รางวัลสาวงามปีการศึกษา 2560

ประกวดแข่งขันการประกวดมารยาทไทย ประจำปี 2560

เผยแพร่เมื่อ 14-11-2017 ผู้ชม 281

รางวัลชมเชย อันดับ 2 ประกวดแข่งขันการประกวดมารยาทไทย ประจำปี 2560

ประกวดแข่งขันการประกวดมารยาทไทย ประจำปี 2560

ยินดีกับนักศึกษาการประถมศึกษา รหัส 55 กับตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำปีการศึกษา 2560

เผยแพร่เมื่อ 07-10-2017 ผู้ชม 770

               นักศึกษาโปรแกรมวิชาการประถมศึกษา รหัส 55 สำเร็จการศึกษาเมื่อปีการศึกษา 2559 และได้เข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจะและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2560 โดยมีรายชื่อและบรรจุในสถานศึกษาดังรายละเอียดต่อไปนี้

ยินดีกับนักศึกษาการประถมศึกษา รหัส 55 กับตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำปีการศึกษา 2560

พี่ๆ รหัส 55 รายงานตัวโครงการครูพัฒนาท้องถิ่นปี 60

เผยแพร่เมื่อ 30-09-2017 ผู้ชม 1,027

พี่ๆการประถมศึกษา รหัส 55 รายงานตัวโครงการครูพัฒนาท้องถิ่นปี 60 จำนวน 17 คน

พี่ๆ รหัส 55 รายงานตัวโครงการครูพัฒนาท้องถิ่นปี 60

นางสาวศิริลักษณ์ ธรรมสอน (เกด) ประกวดแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ฯ

เผยแพร่เมื่อ 30-09-2017 ผู้ชม 717

นางสาวศิริลักษณ์ ธรรมสอน (เกด) เข้ารอบประกวดแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์

นางสาวศิริลักษณ์ ธรรมสอน (เกด) ประกวดแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ฯ

แสดงความยินดีกับนางสาวเดือนเพ็ญ คำดี หัส 56 ชนะเลิศอันดับ 1

เผยแพร่เมื่อ 06-08-2017 ผู้ชม 110

การประถมศึกษาร่วมเชียร์นางสาวเดือนเพ็ญ คำดำ (เหมี่ยว) หัส 56 
ผลการแข่งขันอันดับ 1

แสดงความยินดีกับนางสาวเดือนเพ็ญ คำดี หัส 56  ชนะเลิศอันดับ 1

การประถมศึกษาคว้ารางวัลการแข่งขันทักษะวิชาชีพครูและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ของนักศึกษาในเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ปีการศึกษา 2559

เผยแพร่เมื่อ 27-01-2017 ผู้ชม 115

การประถมศึกษาคว้ารางวัลการแข่งขันทักษะวิชาชีพครูและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ของนักศึกษาในเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ปีการศึกษา 2559 

การประถมศึกษาคว้ารางวัลการแข่งขันทักษะวิชาชีพครูและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ของนักศึกษาในเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ปีการศึกษา 2559