กำหนดการสัมมนากลางภาคนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ขั้นปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 การประถมศึกษา

เผยแพร่เมื่อ 09-10-2017 ผู้ชม 549

กำหนดการสัมมนากลางภาคนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ขั้นปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 สำหรับนักศึกษาการประถมศึกษา ชั้นปีที่ 5 รหัส 56  วันที่ 10 ตุลาคม 2560  เวลา 12.30 น. เป็นต้นไป สถานที่  ห้องประชุมคุรุร่มสัก 1 ชั้น 3 อาคารนวัตกรรมการศึกษา คณะครุศาสตร์  

กำหนดการสัมมนากลางภาคนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ขั้นปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 การประถมศึกษา

การประถมศึกษา รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

เผยแพร่เมื่อ 08-10-2017 ผู้ชม 429

การประถมศึกษา รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560  "....มาเป็นครอบครัวเดียวกับเราการประถมศึกษา"
คลิก! การประถมศึกษา
คลิก! มหาวิทยลัยราชภัฏกำแพงเพชร
คลิก! รายละเอียดสมัครออนไลน

 

การประถมศึกษา รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560