--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ----| รายงานการประชุมโปรแกรมวิชาการประถมศึกษา |----
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
 | ครั้งที/ปี
|  วัน-เดือน-ปี
 | โหลดเอกสารการประชุม
     
ปีการศึกษา 2555 
 | 1/55
| 21 มิถุนายน 2555
 | คลิก!  อ่านรายงาน
 | 2/55
|   9 สิงหาคม 2555
 | คลิก!
 | 3/55
| 25 กันยายน 2555
 | คลิก!
 | 4/55
| 11 กันยายน 2555
 | คลิก!
 | 5/55
| 16 พฤศจิกายน 2555
 | คลิก!
 | 6/55
| 27 พฤศจิกายน 2555
 | คลิก!
 
 
ปีการศึกษา 2556
 | 1/56
| 15 มกราคม 2556
 | คลิก!  อ่านรายงาน
 | 2/56
| 16 มกราคม 2556
 | คลิก!
 | 3/56
| 30 มกราคม 2556
 | คลิก!
 | 4/56
| 15 กุมภาพันธ์ 2556
 | คลิก!
 | 5/56
| 22 มีนาคม 2556
 | คลิก!
 | 6/56
| 17 เมษายน 2556
 | คลิก!
 | 7/65
| 18 เมษายน 2556
 | คลิก!
 | 8/55
| 24 เมษายน 2556
 | คลิก!
 
 
ปีการศึกษา 2557 
  1 /57 13 พ.ค. 57 | คลิก! อ่านรายงาน
  2 /57 21 มิ.ย. 57 | คลิก! อ่านรายงาน
  3 /57 22 ก.ค. 57 | คลิก! อ่านรายงาน
  4 /57 15 ส.ค. 57 | คลิก! อ่านรายงาน
  5 /57 18 ก.ย. 57 | คลิก! อ่านรายงาน
  6 /57 16 ต.ค. 57 | คลิก! อ่านรายงาน
  7 /57 18 พ.ย. 57 | คลิก! อ่านรายงาน
  8 /57 26 ธ.ค. 57 | คลิก! อ่านรายงาน
  9 /57 16 ม.ค. 58 | คลิก! อ่านรายงาน
 10/57 18 มี.ค. 58 | คลิก! อ่านรายงาน
 11/57 18 เม.ย. 58 | คลิก! อ่านรายงาน
 12/57 2 พ.ค. 58 | คลิก! อ่านรายงาน
 13/57 13 มิ.ย. 58 | คลิก! อ่านรายงาน
     
ปีการศึกษา 2558
  1 /58 5 ก.ค. 58 | คลิก! อ่านรายงาน
  2 /58 10 ก.ย. 58 | คลิก! 
  3 /58 12 ต.ค. 58 | คลิก! 
  4 /58 3 ธ.ค. 58 | คลิก! 
  5 /58 17 ม.ค. 59 | คลิก! 
  6 /58 5 ก.พ. 59 | คลิก! 
     
ปีการศึกษา 2559
  1 /59 17 ก.พ.59 | คลิก! อ่านรายงาน
  2 /59 1 มี.ค. 59 | คลิก! 
  3 /59 10 มิ.ย. 59 | คลิก! 
  4 /59 10 ก.ค. 59 | คลิก! 
  5 /59 8 ส.ค. 59 | คลิก! 
  6 /59 10 ก.ค. 59 | คลิก! 
  7 /59 6 มิ.ย. 59 | คลิก! 
     
 | 19/55
 | 00.00.00
 |
 | ครั้งที/ปี
    |  วัน-เดือน-ปี
 | โหลดเอกสาร

 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EDU : Social Network
.
       
                 
.
โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bachelor of Elementary Education Program in Faculty of Education
Kamphaeng Phet Rajabhat University
96 Moo 1, Tumbol Nakornchum, Amphor Muang, Kamphaeng Phet. 62000 Phone : 055706519 Fax : 0559706519
e d u k p r u @ h o t m a i l . c o m